Vận Tiêu - Nếu yêu thích LGH hãy

11:55 PM 7-4-2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

Tính Năng Vận Tiêu

Nhân sĩ Võ Lâm II Loạn Giang Hồ thân mến!

Tình hình chiến sự Tống Liêu càng lúc càng nguy biến, để khuếch trương thanh thế, các phe phái ngày đêm vận chuyển hàng ngàn thần binh bảo giáp cùng vô số châu báu hòng xây dựng lực lượng, tranh giành vị trí thống lĩnh giang hồ.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian vận và cướp tiêu: 19h00 - 24h00 thứ 6, 7 và 14h00 - 22h00 Chủ Nhật.
 • Điều kiện: Nhân vật đã gia nhập môn phái, đẳng cấp, danh vọng, sư môn phải đạt điểm tiêu chuẩn mới có thể tham gia nhiệm vụ.

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh Mô tả

Tiêu Đầu
 • Vị trí: Biện Kinh (203/174).
 • Chức năng: Nhận nhiệm vụ Vận Tiêu.

Tiêu Xa
 • Nguồn gốc: Xuất hiện khi nhận nhiệm vụ Vận Tiêu.
 • Thời gian tồn tại: 30 phút kể từ khi nhận.
 • Hiệu quả: Tránh mọi trạng thái phụ.
 • Chức năng: NPC nhiệm vụ Vận Tiêu/Cướp Tiêu.

Chi tiết nhiệm vụ

Vận Tiêu

  • Trong thời gian hoạt động, nhân sĩ đến NPC Đại sứ hoạt động cuối tuần để nhận nhiệm vụ.
  • Mỗi lần nhận nhiệm vụ Vận Tiêu sẽ tiêu hao 15 vật tư quân dụng mỗi loại, 1 cây Bát Nhã Lớn và 100 vàng.

  • Sau khi nhận nhiệm vụ, nhân sĩ sẽ nhận được Tiêu Xa.
  • Nhân sĩ phải hộ tống Tiêu Xa đến NPC Dương Nghiệp (Nhạn Môn Quan - 168/179) mới hoàn thành nhiệm vụ.

Lưu ý

 • Mỗi ngày, nhân vật chỉ có thể nhận nhiệm vụ Vận Tiêu 03 lần.
 • Người chơi sẽ tự chuyển về trạng thái chiến đấu 1 khi đừng gần Tiêu Xa.
 • Trong quá trình nhiệm vụ, nếu Tiêu Xa bị tiêu diệt hoặc hết thời gian quy định mà vẫn không đến được vị trí của Dương Nghiệp thì nhiệm vụ thất bại.

Phần thưởng Vận Tiêu - Cướp Tiêu

 • Khi vận tiêu thành công, tùy loại Tiêu sẽ nhận được phần thưởng khác nhau.
 • Nhân sĩ phải trả nhiệm vụ mới nhận được phần thưởng.
Loại hình Phần thưởng
Vận Tiêu
 • 1 số kinh nghiệm dựa theo đẳng cấp
 • 1 Bát Quái Đồ ngẫu nhiên cấp 1-8
 • 1 số lượng ngẫu nhiên 10-50 Mảnh Thiên Cang (chỉ máy chủ Long Hổ)
 • 1 cây Tứ Linh
 • 3 Mảnh Thiên Thạch
 • 3 Thiên Thạch
 • 3 Huân Chương Anh Hùng
 • 400 điểm tích lũy chiến trường
 • 1000 điểm công lao

Trong tr­ường hợp bị Cướp tiêu có thể dùng 10 Kim phiếu nhận phần thưởng bảo hiểm tại Dương Nghiệp:

 • 1 số kinh nghiệm dựa theo đẳng cấp
 • 1 Mảnh Thiên Thạch
 • 1 Thiên Thạch
 • 1 Huân Chương Anh Hùng
 • 200 điểm tích lũy chiến trường
Cướp Tiêu
 • 2 Mảnh Thiên Thạch.
 • 2 Thiên Thạch.
 • 3 lần cướp đầu tiên mỗi lần nhận thêm 100 điểm tích lũy chiến trường

Trừng phạt cướp tiêu: Tăng 2 trị PK.

 

__________________________________
Trân trọng

Loạn Giang Hồ
loangiangho.com
Võ Lâm 2 Private - Ông vua dòng game kiếm hiệp

__________________________________