• Sự kiện Vui Hội Đêm Trăng
  • Máy chủ mới Hỏa Long
  • Tính năng Vận Tiêu
  • Sự kiện Hương Sắc Hồng
  • Máy chủ Thiên Phụng
  • Sự kiện Tân Niên Đại Cát

Đăng ký ngay nếu bạn chưa có tài khoản Loạn Giang Hồ