Đua top máy chủ Hỏa Long - Nếu yêu thích LGH hãy

09:59 PM 18-8-2020Thắc mắc báo lỗi tại đây: Hỗ trợ trực tuyến

☯️Đua TOP máy chủ Hỏa Long

✅Thời gian: Bắt đầu 22/08/2020

✅NPC liên quan: Tứ Linh Hỏa Long tại trung tâm thành Tuyền Châu
 
***Phần thưởng TOP 3 đẳng cấp thế giới (yêu cầu cấp 85, 15000 danh vọng và 15000 điểm sư môn):
✅Bảo rương Tàng Kiếm (khi mở được chọn 1 trong 2 loại: 1.ngẫu nhiên áo mũ quần theo kiểu hình 2.ngẫu nhiên 1 trong 3 loại trang sức Tàng Kiếm)
✅1 thú cưỡi Tuyết Sư 90 ngày (có thể giao dịch)
- Phần thưởng TOP 3 mỗi hệ phái (yêu cầu cấp 85, 15000 danh vọng và 15000 điểm sư môn):
✅1 mật tịch 45 theo hệ phái, 3 phụ lục, chỉ số 3 dòng 15%
✅1 trong 4 Liên Hoa 90 ngày (có thể giao dịch)
✅1 danh hiệu Đại, Nhị, Tam Sư Huynh hoặc Sư Tỉ theo thứ tự nhận thưởng (hiệu quả Thuộc tính tương ứng hệ phái +10,8,5 theo thứ tự)
 
***Phần thưởng TOP 3 người đạt 688000 điểm công trạng mỗi phe:
✅25000 điểm tích lũy chiến trường
✅1 thú cưỡi Chiến Tượng Nguyên Soái hoặc Mãnh Hổ Tướng Quân 90 ngày (khóa) tùy theo quân hàm
 
Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ nhận thưởng 1 lần 1 trong các phần thưởng trên.

 

__________________________________
Trân trọng

Loạn Giang Hồ
loangiangho.com
Võ Lâm 2 Private - Ông vua dòng game kiếm hiệp

__________________________________